Čas do jesennej rovnodennostiHvezdáreň ponúka na predaj materiál s astronomickou tematikou (pohľadnice, mapy, plagáty, časopis Kozmos ...), ktorý si môžete zakúpiť priamo na hvezdárni alebo objednať písomne, telefonicky či e-mailom. Pri zasielaní materiálu poštou účtujeme k cene materiálu poštovné podľa platných taríf. Uprednostňujeme však osobný nákup v kancelárii hvezdárne na Komenského ul. č. 12.

Písomné objednávky zasielajte na adresu: Hvezdáreň v Banskej Bystrici, P.O.Box 86, 975 90 Banská Bystrica

Objednávky e-mailom: kontakt@astrobb.sk

Skladačka

Všetko, čo je dobré vedieť o vesmíre

Publikácia vo forme skladačky pozostáva zo 60 obrázkov v troch skladaných častiach. Obrazovou formou popisuje základy astronómie a je určená predovšetkým žiakom ZŠ.

Cena: 1,00 Eur/ks

Pri objednávke od 100 ks je cena 0,75 Eur/ks

Celková plocha zodpovedá formátu A2 s obojstrannou potlačou.

Plagáty

SVETLO

Plagát popisuje dôležitosť žiarenia pre existenciu života na Zemi a jeho význam pri výskume vesmíru.

Cena: 0,60 Eur/ks

Pri objednávke od 100 ks je cena 0,50 Eur/ks

Formát A2

MAPA HVIEZDNEJ OBLOHY

V plagáte sú zobrazené mapy severnej a južnej oblohy s priemerom 26 cm, okolie svetového rovníka, malé mapky jednotlivých ročných období a obrázky vybraných objektov oblohy (hviezdokopy, galaxie, hmloviny, ...).

Cena: 0,50 Eur/ks

Pri objednávke od 100 ks je cena 0,40 Eur/ks

Formát A2

VESMÍR

V plagáte sú zobrazené základné typy vesmírnych telies a ich vzdialenosti od Zeme.

Cena: 0,60 Eur/ks

Formát A2

PLANÉTY SLNEČNEJ SÚSTAVY

Základné informácie o planétach, ich veľkostiach, mesiacoch, vzájomných polohách a pohybe v slnečnej sústave.

Cena: 0,70 Eur/ks

Pri objednávke od 100 ks je cena 0,60 Eur/ks

Formát A2

ZATMENIA

Plagát obrazovo popisuje zatmenia Slnka a Mesiaca.

Cena: 0,50 Eur/ks

Pri objednávke od 100 ks je cena 0,40 Eur/ks

Formát A3

Atlas

ATLAS VARTOVKA 2000

Nová, farebná a kvalitnejšia verzia atlasu Vartovka. Pozostáva z 30 máp, ktoré pokrývajú celú oblohu. Mapy, obsahujúce okolie ekliptiky (6 máp), sú prekryté transparentnými fóliami, obsahujúcimi stopy jasných planét v období od súčasnosti do konca roku 2020, polohu Slnka v priebehu roka a stredné prechody Mesiaca v tomto období. Dostupnosť po tel. dohovore.

Cena: 6,00 Eur/ks

Formát A4

Vystrihovačky

VESMÍRNE PEXESO

Klasické pexeso 2x 28 kartičiek s vesmírnou tématikou.

Cena: 1,00 Eur/ks

Pri objednávke od 100 ks je cena 0,80 Eur/ks

Formát A3

PLANETÁRIUM

Pomôcka ukazuje polohy planét v slnečnej sústave a ich približné zdanlivé polohy na oblohe pri pozorovaní zo Zeme v období od 2009 do 2020.

Cena: 0,20 Eur/ks

Pri objednávke od 100 ks je cena 0,10 Eur/ks

Formát A4

VESMÍR V KOCKE

Vystrihovacia skladačka. Pozostáva z piatich kociek. Steny každej kocky sú pokryté obrázkami s rôznou astronomickou tématikou.

Cena: 0,50 Eur/ks

Formát A3

OTÁČAVÁ MAPKA OBLOHY

Pozostáva z troch častí, ktoré je treba vystrihnúť a zlepiť podľa návodu na publikácii. Obsahuje hviezdy do 5. magnitúdy a je vypočítaná pre zemepisnú polohu Banskej Bystrice.

Cena: 0,50 Eur/ks

SÚHVEZDIA

Po vystrihnutí a zlepení sa dajú vytvoriť štyri pomôcky na poznávanie oblohy - kocka, glóbus, dvanásťsten a mapka.

Cena: 0,65 Eur/ks

Pri objednávke od 100 ks je cena 0,40 Eur/ks

Formát A2

Periodiká

KOZMOS

Populárno-vedecký astronomický časopis. Ročne vychádza 6 čísel.

Cena: 3,00 Eur/ks

Formát A4

ASTRONOMICKÁ ROČENKA

Publikáciu vydáva SÚH v Hurbanove. Sú v nej aktuálne informácie o pohyboch, Slnka, Mesiaca a planét na oblohe, meteorických rojoch, kométach, planétkach, zatmeniach Slnka a Mesiaca, zákrytoch hviezd Mesiacom a pod.

Cena: Vypredané

Formát A5

ASTRONOMICKÝ KALENDÁR

V kalendári sú uvedené informácie o postavení planét, Mesiaca a Slnka na jednotlivé dni roka. Súčasťou týchto informácií sú údaje o východe a západe Slnka, fázach Mesiaca, jeho najmenšej a najväčšej vzdialenosti od Zeme, maximálnych jasnostiach planét, zatmeniach Slnka a Mesiaca, vstupoch Slnka do znamení zvieratníka, maximách meteorických rojov, extrémnych teplotách v jednotlivých mesiacoch roka za posledných 146 rokov ako aj údaje o zavedení letného času. Pripomína výročia našich a svetových astronómov a výročia svetovej kozmonautiky. Publikácia je ilustrovaná fotografiami Hubblovho vesmírneho ďalekohľadu (HST) a Laboratória prúdového pohonu (JPL).

Cena: 2,50 Eur/ks

Formát A5

ASTRONOMICKÝ DENNÍK MAXIMILIÁNA HELLA VEDENÝ NA OSTROVE VARDØ

Preklad vedeckého denníka Maximiliána Hella, písaný počas cesty a pobytu na ostrove Vardø. V denníku zaznamenáva merania uskutočňované počas spomínanej polárnej expedície – určenie výšky svetového pólu a jednotlivých hviezd v rôznych severských destináciách, meranie magnetickej odchýlky, pozorovanie polárnych žiar, meteorologické pozorovania a vykonávanie časových korekcií. Predovšetkým sú však informácie v ňom unikátnym, doposiaľ v slovenčine nezverejneným dokladom jeho pozorovania prechodu Venuše popred slnečný disk 3. júna 1769 a pozorovania zatmenia Slnka v nasledujúci deň. Vedecký denník Maximiliána Hella, ktorý takmer 250 rokov ležal vo viedenskom archíve, uzrel prvýkrát svetlo sveta v slovenskom jazyku vďaka ústretovosti Univ. Prof. Dr. Marie Gertrude Firneis.

Cena: 20,00 Eur/ks      Formát A5