Čas do letného slnovratuHvezdáreň ponúka na predaj materiál s astronomickou tematikou (pohľadnice, mapy, plagáty, časopis Kozmos ...), ktorý si môžete zakúpiť priamo na hvezdárni alebo objednať písomne, telefonicky či e-mailom. Pri zasielaní materiálu poštou účtujeme k cene materiálu poštovné podľa platných taríf. Uprednostňujeme však osobný nákup v kancelárii hvezdárne na Komenského ul. č. 12.

Písomné objednávky zasielajte na adresu: Hvezdáreň v Banskej Bystrici, P.O.Box 86, 975 90 Banská Bystrica

Objednávky e-mailom: kontakt@astrobb.sk

Skladačka

Všetko, čo je dobré vedieť o vesmíre

Publikácia vo forme skladačky pozostáva zo 60 obrázkov v troch skladaných častiach. Obrazovou formou popisuje základy astronómie a je určená predovšetkým žiakom ZŠ.

Cena: 1,00 Eur/ks

Pri objednávke od 100 ks je cena 0,75 Eur/ks

Celková plocha zodpovedá formátu A2 s obojstrannou potlačou.

Plagáty

SVETLO

Plagát popisuje dôležitosť žiarenia pre existenciu života na Zemi a jeho význam pri výskume vesmíru.

Cena: 0,60 Eur/ks

Pri objednávke od 100 ks je cena 0,50 Eur/ks

Formát A2

MAPA HVIEZDNEJ OBLOHY

V plagáte sú zobrazené mapy severnej a južnej oblohy s priemerom 26 cm, okolie svetového rovníka, malé mapky jednotlivých ročných období a obrázky vybraných objektov oblohy (hviezdokopy, galaxie, hmloviny, ...).

Cena: 0,50 Eur/ks

Pri objednávke od 100 ks je cena 0,40 Eur/ks

Formát A2

VESMÍR

V plagáte sú zobrazené základné typy vesmírnych telies a ich vzdialenosti od Zeme.

Cena: 0,60 Eur/ks

Formát A2

ZATMENIA

Plagát obrazovo popisuje zatmenia Slnka a Mesiaca.

Cena: 0,50 Eur/ks

Pri objednávke od 100 ks je cena 0,40 Eur/ks

Formát A3

Atlas

ATLAS VARTOVKA 2000

Nová, farebná a kvalitnejšia verzia atlasu Vartovka. Pozostáva z 30 máp, ktoré pokrývajú celú oblohu. Mapy, obsahujúce okolie ekliptiky (6 máp), sú prekryté transparentnými fóliami, obsahujúcimi stopy jasných planét v období od súčasnosti do konca roku 2020, polohu Slnka v priebehu roka a stredné prechody Mesiaca v tomto období. Dostupnosť po tel. dohovore.

Cena: 6,00 Eur/ks

Formát A4

Vystrihovačky

VESMÍRNE PEXESO

Klasické pexeso 2x 28 kartičiek s vesmírnou tématikou.

Cena: 1,00 Eur/ks

Pri objednávke od 100 ks je cena 0,80 Eur/ks

Formát A3

PLANETÁRIUM

Pomôcka ukazuje polohy planét v slnečnej sústave a ich približné zdanlivé polohy na oblohe pri pozorovaní zo Zeme v období od 2009 do 2020.

Cena: 0,20 Eur/ks

Pri objednávke od 100 ks je cena 0,10 Eur/ks

Formát A4

VESMÍR V KOCKE

Vystrihovacia skladačka. Pozostáva z piatich kociek. Steny každej kocky sú pokryté obrázkami s rôznou astronomickou tématikou.

Cena: 0,50 Eur/ks

Formát A3

OTÁČAVÁ MAPKA OBLOHY

Pozostáva z troch častí, ktoré je treba vystrihnúť a zlepiť podľa návodu na publikácii. Obsahuje hviezdy do 5. magnitúdy a je vypočítaná pre zemepisnú polohu Banskej Bystrice.

Cena: 0,50 Eur/ks

SÚHVEZDIA

Po vystrihnutí a zlepení sa dajú vytvoriť štyri pomôcky na poznávanie oblohy - kocka, glóbus, dvanásťsten a mapka.

Cena: 0,65 Eur/ks

Pri objednávke od 100 ks je cena 0,40 Eur/ks

Formát A2

Periodiká

KOZMOS

Populárno-vedecký astronomický časopis. Ročne vychádza 6 čísel.

Cena: 3,00 Eur/ks

Formát A4

ASTRONOMICKÁ ROČENKA

Publikáciu vydáva SÚH v Hurbanove. Sú v nej aktuálne informácie o pohyboch, Slnka, Mesiaca a planét na oblohe, meteorických rojoch, kométach, planétkach, zatmeniach Slnka a Mesiaca, zákrytoch hviezd Mesiacom a pod.

Cena: Vypredané

Formát A5

ASTRONOMICKÝ KALENDÁR

V kalendári sú uvedené informácie o postavení planét, Mesiaca a Slnka na jednotlivé dni roka. Súčasťou týchto informácií sú údaje o východe a západe Slnka, fázach Mesiaca, jeho najmenšej a najväčšej vzdialenosti od Zeme, maximálnych jasnostiach planét, zatmeniach Slnka a Mesiaca, vstupoch Slnka do znamení zvieratníka, maximách meteorických rojov, extrémnych teplotách v jednotlivých mesiacoch roka za posledných 146 rokov ako aj údaje o zavedení letného času. Pripomína výročia našich a svetových astronómov a výročia svetovej kozmonautiky. Publikácia je ilustrovaná fotografiami Hubblovho vesmírneho ďalekohľadu (HST) a Laboratória prúdového pohonu (JPL).

Cena: 2,50 Eur/ks

Formát A5

ASTRONOMICKÝ DENNÍK MAXIMILIÁNA HELLA VEDENÝ NA OSTROVE VARDØ

Preklad vedeckého denníka Maximiliána Hella, písaný počas cesty a pobytu na ostrove Vardø. V denníku zaznamenáva merania uskutočňované počas spomínanej polárnej expedície – určenie výšky svetového pólu a jednotlivých hviezd v rôznych severských destináciách, meranie magnetickej odchýlky, pozorovanie polárnych žiar, meteorologické pozorovania a vykonávanie časových korekcií. Predovšetkým sú však informácie v ňom unikátnym, doposiaľ v slovenčine nezverejneným dokladom jeho pozorovania prechodu Venuše popred slnečný disk 3. júna 1769 a pozorovania zatmenia Slnka v nasledujúci deň. Vedecký denník Maximiliána Hella, ktorý takmer 250 rokov ležal vo viedenskom archíve, uzrel prvýkrát svetlo sveta v slovenskom jazyku vďaka ústretovosti Univ. Prof. Dr. Marie Gertrude Firneis.

Cena: 20,00 Eur/ks      Formát A5

NEBESKÉ PERLY ČESKÉ A SLOVENSKÉ ASTROFOTOGRAFIE

Táto nádherná kniha v tvrdej väzbe bola vydaná k 10. výročiu súťaže Česká astrofotografie měsíce, ktorú organizuje Česká astronomická společnosť. Publikácia je určite inšpiratívna nielen pre astronómov či fotografov, ale zaujme každého. Na lesklom kriedovom papieri nájdete vytlačených 95 víťazných fotografií aj s technickými údajmi, postupmi a popismi, ktoré zachytili výhradne astrofotografi z Čiech a zo Slovenska. Publikáciu vydala SÚH v Hurbanove.

Cena: 8,00 Eur/ks

Formát B5