Čas do letného slnovratuZamestnanci

vedúci: Mgr. Stanislav Kaniansky
úsek ekonomicko-prevádzkový: Gabriela Belková
úsek špecializovaných činností: Mgr. Andrea Dianišková
Marek Harman
Ing. Jaroslav Gerboš
Ing. Juraj Nociar
Mgr. Beata Zimnikovalová

kontakt na zamestnancov: priezvisko zavináč astrobb bodka sk