Postery

Postery o astronomických úkazoch a telesách Slnečnej sústavy sú voľne dostupné na stiahnutie pre edukačné účely za dodržania autorstva Hvezdárne v Banskej Bystrici.


Pomerná veľkosť Slnka a planét

Slnečná sústava

Vnútorná stavba Slnka

Fázy Mesiaca

Zatmenie Slnka

Zatmenie Mesiaca