Čas od zimného slnovratu










Publikačná a edičná činnosť

Vlastná publikačná a edičná činnosť, vývoj astronomicého softvéru. (pripravuje sa)