Čas do letného slnovratuŠtudijný materiál k vedomostným súťažiam

K súťaži sú k dispozícii tematické okruhy.

K štúdiu môžete využiť aj metodický materiál z našej ponuky, prípadne postery.

V orientácii na oblohe Vám môže pomôcť elektronický Atlas súhvezdí.

Takisto si môžete vedomosti preveriť na "slepých" mapkách v obdobiach marec, jún, september, december s popisom k mapkám.K vedomostnej súťaži ČVOH:

Vzorové testy pre I. kategóriu + riešenia

Vzorové testy pre II. kategóriu + riešenia

Vzorové testy pre III. kategóriu + riešenia

Astronomické testy

Súbor testov z rôznych oblastí astronómie, kozmonautiky a príbuzných prírodných a technických vied.