Panoramatický pohľad - Hvezdáreň na Vartovke

Panoramatický pohľad na Banskú Bystricu z kupole hvezdárne

Vartovka v čase ...

1909 1920 1957 1961 1964 1978 1985 1996