Pozorovateľské a odborné programy

Pozorovanie Slnka

Zákryty nebeských telies

Zatmenia Mesiaca a Slnka

Pozorovanie meteorov a medziplanetárnej hmoty

Pozorovanie nevšedných astronomických a meteorologických úkazov


Astrofotografia