Čas do jarnej rovnodennosti


Vesmír očami detí 2020

Vyhodnotenie výtvarnej súťaže v okrese Banská Bystrica.


Galéria víťazných prác, postupujúcich do celoslovenského kola.

Vesmír očami detí 2019

Galéria víťazných prác, postupujúcich do celoslovenského kola.

Vesmír očami detí 2018

Vyhodnotenie výtvarnej súťaže v okrese Banská Bystrica.


Galéria víťazných prác, postupujúcich do celoslovenského kola.

Vesmír očami detí 2017

Vyhodnotenie súťaže v okrese Banská Bystrica.

Galéria víťazných prác, postupujúcich do celoslovenského kola.

Kliknutím na pozvánku sa dostanete do galérie.


Vesmír očami detí 2015

Galéria víťazných prác, postupujúcich do celoslovenského kola.

Kliknutím na pozvánku sa dostanete do galérie.


Vesmír očami detí 2014

Galéria víťazných prác, postupujúcich do celoslovenského kola.

Kliknutím na pozvánku sa dostanete do galérie.


Vesmír očami detí 2013

Galéria víťazných prác, postupujúcich do celoslovenského kola.


Ocenenou prácou v celoslovenskom kole sa stala
"Ufónka" od Alexandri Štrbákovej zo ZŠ Ďumbierska 17, B. Bystrica. Gratulujeme!