Čas od zimného slnovratu


OZNAM

Vážení návštevníci,

s potešením Vám oznamujeme, že priestory hvezdárne na Vartovke sú pre Vás otvorené, aj keď zatiaľ len v režime "OP" čiže kompletne očkovaní a po prekonaní Covid. Vopred je ale potrebné sa objednať telefonicky v zmysle otváracích hodín.

Pri vstupe do objektu hvezdárne ste povinný sa preukázať príslušným potvrdením. Ďakujeme za pochopenie.

PF 2022
Pozvánka na výstavu "Vesmír očami detí"
Medzinárodná astrofyzikálna šifrovacia hra

V rámci Európskeho týždňa kódu a Európskej noci výskumníkov pripravili odborníci pre záujemcov o vesmír pozoruhodnú online hru. Po úvodnom nultom ročníku národnej astrofyzikálnej šifrovacej hry sa talianski autori rozhodli rozšíriť hru o ďalšie svetové lokality, medzi ktorými bude aj 5 významných astronomických miest na Slovensku. Cieľom tejto hry je priblížiť zábavnou a interaktívnou formou astronómiu a astrofyziku cez národné astronomické uzly. Online verzia hry sa bude odohrávať na virtuálnej mape sveta. Hráči sa dozvedia nielen o súčasnom stave poznania vesmíru, ale aj o historickom vývoji pohľadu na oblohu a dianie na nej.

Medzinárodná astrofyzikálna šifrovacia hra predstavuje platformu, kde sa kombinuje vedecké poznanie, počítačové myslenie a určité digitálne zručnosti z oblasti astronómie a príbuzných prírodných, technických i humanitných vied. Je určená predovšetkým pre priaznivcov šifrovacích hier, avšak dáva dôraz ako na históriu, tak aj súčasnosť a budúcnosť pozorovania vesmíru

Do šifrovacej hry je zapojených takmer 300 svetovo významných astronomických lokalít, z toho päť slovenských. Hru môže hrať jednotlivec alebo skupina hráčov cez stránku:

https://play.inaf.it/en/international-code-hunting-game/

Prajeme Vám príjemné putovanie cez významné svetové lokality, ktoré prispeli k nášmu poznaniu vesmíru.

Eurosuvenír MAXIMILIÁN HELL

Dovolíme si vás informovať, že v pracovných dňoch od 09:00 do 12:00 h je možné osobne si v našich priestoroch zakúpiť eurosuvenír Maximilián Hell, venovaný tomuto svetovému učencovi 18. storočia, rodákovi zo Štiavnických Baní.

U nás dostupné exempláre sú z číselného radu od 001300 do 001399 a predajná cena je 3,00 € za kus.

Aktuálne zábery Slnka zo Solar & Heliospheric Observatory, NASA
Polárna žiara
Viditeľný povrch Slnka
UV - EIT 171
UV - EIT 284
Auroálna aktivita