Čas do letného slnovratuVesmír očami detí 2017

Vyhodnotenie súťaže v okrese Banská Bystrica.

Galéria víťazných prác, postupujúcich do celoslovenského kola.

Kliknutím na pozvánku sa dostanete do galérie.


Deň hvezdární a planetárií 2017
Informácie o vedomostnej súťaži "Čo vieš o hviezdach?" pre rok 2017

Informácie o súťaži pre okres Banská Bystrica a návratka pre účastníkov.

Informácie o okresných resp. regionálnych kolách banskobystrického kraja pre rok 2017 vo formáte PDF.

Zimné kométy

Aj keď severnú hviezdnu oblohu už dlhší čas neozdobila výrazná kométa, predsa nám len nadchádzajúca zimná obloha ponúkne niekoľko zaujímavých komét. Žiadna z nich však nedosiahne jasnosť viditeľnosti voľným okom, no už menší ďalekohľad nám ich pomôže rozoznať na hviezdnom pozadí. V prípade použitia astronomickej montáže a fotoaparátu či kamery sa nám určite zjaví aj povestný kometárny chvost.

Aktuálne zábery Slnka zo Solar & Heliospheric Observatory, NASA
Polárna žiara
Viditeľný povrch Slnka
UV - EIT 171
UV - EIT 284
Auroálna aktivita