Čas do letného slnovratuVyhodnotenie krajského kola vedomostnej súťaže "Čo vieš o hviezdach" 2017

Koncom apríla sa v priestoroch žiarskeho planetária konalo krajské kolo vedomostnej súťaže "Čo vieš o hviezdach". Výsledkovú listinu si môžete prezrieť tu.

Celoslovenské kolá pre postupujúcich prvých troch víťazov jednotlivých kôl sa konajú v priestoroch ŠD Univerzity K. Filozofa v Nitre so začiatkom o 10. 00 hod., 1. kategória - 6. júna 2017, 2. kategória -7. júna 2017 a 3. kategória - 8. júna 2017.

Vyhodnotenie celoslovenského kola výtvarnej súťaže "Vesmír očami detí" 2017

Začiatkom apríla zasadala porota v Slovenskej ústrednej hvezdárni v Hurbanove, aby vybrala tie najkrajšie výtvarné práce z každej kategórie. Z nášho okresu boli vybraté dve práce:

Viktória Kordošová - Počiatok vesmíru, 3. kategória, ZŠ Golianova, B. Bystrica
Cloe Soos - Povrch Venuše, ZUŠ J. Cikkera, B. Bystrica

Mladým umelkyniam srdečne gratulujeme. Galériu postupových prác za náš okres nájdete tu.

Srdečne Vás pozývame

Letný astronomický tábor (13. - 19. 8. 2017)

Hvezdáreň v Banskej Bystrici aj v tomto roku organizuje Letný astronomický tábor. Tábor sa uskutoční v areáli penzióna Tále v Nízkych Tatrách (okres Brezno). Mladí hvezdári majú pripravený odborný program a praktické pozorovania počas noci a oddychový zábavno-športový program počas dňa.

Bližšie informácie získate u vedúceho tábora Ing. J. Gerboša, tel. 048 - 415 61 44.   PRIHLÁŠKA

Aktivity na tábore si môžete prezrieť tu.

Aktuálne kométy

Aj keď severnú hviezdnu oblohu už dlhší čas neozdobila výrazná kométa, predsa nám len obloha ponúka niekoľko zaujímavých komét. Žiadna z nich však nedosiahne jasnosť viditeľnosti voľným okom, no už menší ďalekohľad nám ich pomôže rozoznať na hviezdnom pozadí. V prípade použitia astronomickej montáže a fotoaparátu či kamery sa nám určite zjaví aj povestný kometárny chvost.

Aktuálne zábery Slnka zo Solar & Heliospheric Observatory, NASA
Polárna žiara
Viditeľný povrch Slnka
UV - EIT 171
UV - EIT 284
Auroálna aktivita