Čas do letného slnovratu


Čakanie na kométu

Po jarnom sklamaní z dvoch komét, ktoré mali ozdobiť oblohu nám svitá nová nádej. Kométa C/2020 F3 (NEOWISE) zdá sa prežila blízke priblíženie k Slnku a zároveň zvýšila svoju jasnosť. Tým upútala pozornosť nielen astronómov. Pomaly sa vzďaľuje od Slnka a vytvára tak príležitosť na jej pozorovanie už v nasledujúce dni. Kométa sa objaví v rannom súmraku nízko nad severovýchodným obzorom a postupne sa stane cirkumpolárnou (viditeľnou po celú noc). Jej jasnosť z počiatku sa odhaduje na 1 magnitúdu (bude jasnejšia ako hviezdy Veľkého voza), no každým dňom bude jej jasnosť klesať. Takže máme šancu vidieť po dlhšom období kométu voľným okom. Priložený obrázok zobrazuje pozície kométy v jednotlivých dňoch.Zmena adresy

Oznamujeme Vám touto cestou, že od 1. apríla 2020 sa mení korešpodenčná adresa kancelárii Hvezdárne v Banskej Bystrici z dôvodou zrušenia P.O.Boxu.

Nová poštová adresa je: Komenského 12, 974 01 Banská Bystrica.

Výsledky vedomostnej súťaže "Čo vieš o hviezdach" 2020

Vyhodnotenie súťaže za Banskobystrický kraj.

Vesmír očami detí 2020

Gratulujeme J. Kováčovi a M. Kubišovi, ktorých práce sa stali úspešnými v celoslovenskom kole.

Gravitácia * Ján Kováč, 14 r. ZŠ s MŠ Hrochoť

Moje súhvezdia * Matej Kubiš, 13 r. ZUŠ J. Cikkera BB

Vyhodnotenie výtvarnej súťaže v okrese Banská Bystrica.


Galéria víťazných prác, postupujúcich do celoslovenského kola.

Aktuálne zábery Slnka zo Solar & Heliospheric Observatory, NASA
Polárna žiara
Viditeľný povrch Slnka
UV - EIT 171
UV - EIT 284
Auroálna aktivita