Propozície vedomostnej sútaže "Čo vieš o hviezdach" 2024.

Informácie o sútaži pre okres Banská Bystrica vrátane prihlášky.

Prehľad súťažných kôl v iných okresoch BBSK je k dispozícii tu.

Na prípravu môžete využit dostupné materiály tu.

Propozície výtvarnej sútaže "Vesmír očami detí" 2024
Súťažné práce v 1. kole – okres Banská Bystrica doručte do 15. marca 2024 výhradne organizátorovi okresného kola na adresu:

Hvezdáreň v Banskej Bystrici
Komenského 12
974 01 Banská Bystrica

Výkresy môžete doniesť aj osobne do kancelárie hvezdárne v pracovných dňoch od 9.00 – 15.30 hod.

Štatút výtvarnej sútaže "Vesmír očami detí" a vzor označovania výkresov vo formáte PDF.

Obloha viditeľná vo februári

Pre viac informácií kliknite na obrázok.

Aktuálne zábery Slnka zo Solar & Heliospheric Observatory, NASA
Polárna žiara
Viditeľný povrch Slnka
UV - EIT 171
UV - EIT 284
Auroálna aktivita