Čas do zimného slnovratuPropozície výtvarnej súťaže "Vesmír očami detí" pre rok 2018

Aj v tomto roku sa tešíme na výtvarné práce s astronomickou tématikou.

Propozície výtvarnej súťaže pre okres Banská Bystrica a vzor označovania výkresov vo formáte PDF.

Aktuálne zábery Slnka zo Solar & Heliospheric Observatory, NASA
Polárna žiara
Viditeľný povrch Slnka
UV - EIT 171
UV - EIT 284
Auroálna aktivita