Čas do jarnej rovnodennosti


OZNAM

Vážení návštevníci,

od 1. júna Vás radi privítame v našich priestoroch na Vartovke v čase našich otváracích hodín.

Podmienkou vstupu je prekrytie horných dýchacích ciest. Počet návštevníkov na jeden vstup do kupoly hvezdárne je limitovaný na 6 osôb.

Ďakujeme za porozumenie.

Pozývame Vás na pozorovanie čiastočného zatmenia Slnka
Vesmír očami detí 2021

Gratulujeme Alešovi Škamlovi (II. kategória) a Patrícii Chebanovej (III. kategória), ktorých práce sa stali úspešnými v celoslovenskom kole.

Som Frb * Aleš Škamla

Vesmír fantázie * Patrícia Chebanová

60 rokov hvezdárne na Vartovke

2. mája je to práve 60 rokov, keď hvezdáreň na Vartovke začala svoju činnosť. Za toto obdobie na Vartovku zavítalo viac ako dvestotisíc návštevníkov a podujatia organizované mimo Vartovky navštívilo do pol milióna osôb.

Pozorovaniami nočnej a dennej oblohy, prednáškami, besedami, súťažami, seminármi, praktikami a mnohými inými druhmi výchovno-vzdelávacej činnosti sprostredkovávame informácie z oblasti astronómie a príbuzných prírodných vied čo najširšej verejnosti.

Vzhľadom na pandemické opatrenia sme si túto vzácnu chvíľu nemohli pripomenúť podujatím, na ktorom by ste sa zúčastnili. Dúfame však, že nám priazeň zachováte, a že sa čo najskôr stretneme pod hviezdnou oblohou.

Eurosuvenír MAXIMILIÁN HELL

Dovolíme si vás informovať, že v pracovných dňoch od 09:00 do 12:00 h je možné osobne si v našich priestoroch zakúpiť eurosuvenír Maximilián Hell, venovaný tomuto svetovému učencovi 18. storočia, rodákovi zo Štiavnických Baní.

U nás dostupné exempláre sú z číselného radu od 001300 do 001399 a predajná cena je 3,00 € za kus.

Aktuálne zábery Slnka zo Solar & Heliospheric Observatory, NASA
Polárna žiara
Viditeľný povrch Slnka
UV - EIT 171
UV - EIT 284
Auroálna aktivita