Čas do zimného slnovratuOznam pre návštevníkov

Vážení návštevníci Hvezdárne na Vartovke,

s potešením Vám oznamujeme, že sme ukončili prvú etapu revitalizácie oddychovej zóny v našom areáli. K dispozícii je predovšetkým nové ohnisko s novou spevnenou plochou. Postupne pribudnú ešte nové lavičky, altánok a športová plocha.

Veríme, že u nás naďalej strávite príjemné chvíle, v prírode, obohatené o vyhliadku či pozorovanie oblohy.

Obchodná verejná súťaž

Krajská hvezdáreň a planetárium M. Hella v Žiari nad Hronom - OS Hvezdáreň v Banskej Bystrici vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom.

Bližšie informácie nájdete v tomto priloženom dokumente.

Aktuálne zábery Slnka zo Solar & Heliospheric Observatory, NASA
Polárna žiara
Viditeľný povrch Slnka
UV - EIT 171
UV - EIT 284
Auroálna aktivita