Čas do jarnej rovnodennostiPropozície výtvarnej súťaže "Vesmír očami detí" 2017

Propozície výtvarnej súťaže Vesmír očami detí a vzor označovania výkresov vo formáte PDF.

Zimné kométy

Aj keď severnú hviezdnu oblohu už dlhší čas neozdobila výrazná kométa, predsa nám len nadchádzajúca zimná obloha ponúkne niekoľko zaujímavých komét. Žiadna z nich však nedosiahne jasnosť viditeľnosti voľným okom, no už menší ďalekohľad nám ich pomôže rozoznať na hviezdnom pozadí. V prípade použitia astronomickej montáže a fotoaparátu či kamery sa nám určite zjaví aj povestný kometárny chvost.

Aktuálne zábery Slnka zo Solar & Heliospheric Observatory, NASA
Polárna žiara
Viditeľný povrch Slnka
UV - EIT 171
UV - EIT 284
Auroálna aktivita