Čas od jarnej rovnodennosti


Propozície výtvarnej súťaže "Vesmír očami detí" 2020

Štatút výtvarnej súťaže Vesmír očami detí a vzor označovania výkresov vo formáte PDF.

Pozvánka na výstavu výtvarných prác
Aktuálne zábery Slnka zo Solar & Heliospheric Observatory, NASA
Polárna žiara
Viditeľný povrch Slnka
UV - EIT 171
UV - EIT 284
Auroálna aktivita