Čas do jarnej rovnodennosti


60 rokov hvezdárne na Vartovke

2. mája je to práve 60 rokov, keď hvezdáreň na Vartovke začala svoju činnosť. Za toto obdobie na Vartovku zavítalo viac ako dvestotisíc návštevníkov a podujatia organizované mimo Vartovky navštívilo do pol milióna osôb.

Pozorovaniami nočnej a dennej oblohy, prednáškami, besedami, súťažami, seminármi, praktikami a mnohými inými druhmi výchovno-vzdelávacej činnosti sprostredkovávame informácie z oblasti astronómie a príbuzných prírodných vied čo najširšej verejnosti.

Vzhľadom na pandemické opatrenia sme si túto vzácnu chvíľu nemohli pripomenúť podujatím, na ktorom by ste sa zúčastnili. Dúfame však, že nám priazeň zachováte, a že sa čo najskôr stretneme pod hviezdnou oblohou.

Vesmír očami detí 2021


Vyhodnotenie výtvarnej súťaže v okrese Banská Bystrica.


Galéria víťazných prác, postupujúcich do celoslovenského kola.

OZNAM

Vážení návštevníci,

v súvislosti s prijatými opatreniami Vám oznamujeme, že Hvezdáreň v Banskej Bystrici je do odvolania uzavretá pre verejnosť.. Niektoré aktivity môžete zatiaľ sledovať na našom FaceBooku.

Ďakujeme za pochopenie a prejavenú dôveru.

Eurosuvenír MAXIMILIÁN HELL

Dovolíme si vás informovať, že v pracovných dňoch od 09:00 do 12:00 h je možné osobne si v našich priestoroch zakúpiť eurosuvenír Maximilián Hell, venovaný tomuto svetovému učencovi 18. storočia, rodákovi zo Štiavnických Baní.

U nás dostupné exempláre sú z číselného radu od 001300 do 001399 a predajná cena je 3,00 € za kus.

Aktuálne zábery Slnka zo Solar & Heliospheric Observatory, NASA
Polárna žiara
Viditeľný povrch Slnka
UV - EIT 171
UV - EIT 284
Auroálna aktivita