Obloha viditeľná v júli

Pre viac informácií kliknite na obrázok.

Vesmír očami detí 2024

V celoslovenskom kole výtvarnej súťaže Vesmír očami deti 2024 boli ocenené dve práce z okresu Banská Bystrica.

V kategórii Materské školy: Tomáš Boháčik s prácou "Strážca Slnka"

V kategórii ZUŠ 5. - 9. roč. ZŠ: Barbora Švaňová s prácou "Vesmírni cestovatelia"

Oceneným srdečne gratulujeme!

*** Strážca Slnka ***
Tomáš Boháčik

*** Vesmírni cestovatelia ***
Barbora Švaňová

Aktuálne zábery Slnka zo Solar & Heliospheric Observatory, NASA
Polárna žiara
Viditeľný povrch Slnka
UV - EIT 171
UV - EIT 284
Aurorálna aktivita