Čas do jarnej rovnodennosti


Výsledky okresného kola vedomostnej sútaže "Čo vieš o hviezdach?"

Súťaž je ukončená. Výsledky nájdete v priloženom dokumente.


Do krajského kola postupujú z každého okresu prví traja súťažiaci z každej kategórie. O podrobnostiach krajského kola budú postupujúci informovaní prostredníctvom emailu organizátorom - Slovenskou ústrednou hvezdárňou v Hurbanove.

OZNAM

Vážení návštevníci,

v súvislosti s prijatými opatreniami Vám oznamujeme, že Hvezdáreň v Banskej Bystrici je do odvolania uzavretá pre verejnosť.. Niektoré aktivity môžete zatiaľ sledovať na našom FaceBooku.

Ďakujeme za pochopenie a prejavenú dôveru.

Eurosuvenír MAXIMILIÁN HELL

Dovolíme si vás informovať, že v pracovných dňoch od 09:00 do 12:00 h je možné osobne si v našich priestoroch zakúpiť eurosuvenír Maximilián Hell, venovaný tomuto svetovému učencovi 18. storočia, rodákovi zo Štiavnických Baní.

U nás dostupné exempláre sú z číselného radu od 001300 do 001399 a predajná cena je 3,00 € za kus.

Aktuálne zábery Slnka zo Solar & Heliospheric Observatory, NASA
Polárna žiara
Viditeľný povrch Slnka
UV - EIT 171
UV - EIT 284
Auroálna aktivita