Čas do letného slnovratuLetný astronomický tábor (13. - 19. 8. 2017)

Hvezdáreň v Banskej Bystrici aj v tomto roku organizuje Letný astronomický tábor. Tábor sa uskutoční v areáli penzióna Tále v Nízkych Tatrách (okres Brezno). Mladí hvezdári majú pripravený odborný program a praktické pozorovania počas noci a oddychový zábavno-športový program počas dňa.

Bližšie informácie získate u vedúceho tábora Ing. J. Gerboša, tel. 048 - 415 61 44.   PRIHLÁŠKA

Aktivity na tábore si môžete prezrieť tu.

Aktuálne zábery Slnka zo Solar & Heliospheric Observatory, NASA
Polárna žiara
Viditeľný povrch Slnka
UV - EIT 171
UV - EIT 284
Auroálna aktivita