METEORY

Na nočnej oblohe môžeme často pozorovať meteory (ľudovo padajúce hviezdy), ktoré svojim rýchlym pohybom narušujú kľud hviezdeho neba. Dnes vieme, že to nepadajú hviezdy, ale že sú to nepatrné čiastočky medziplanetárnej hmoty. Tieto vnikli do zemskej atmosféry a vplyvom odporu vzduchu sa rozžhavili a rozžiarili okolitú atmosféru, čím sa stali pre nás viditeľnými. Tomuto úkazu hovoríme meteor - meteory, čo je odvodené z gréckeho meteoros, t.j. úkaz odohrávajúci sa v ovzduší. Veľmi jasný meteor (jasnejší než Venuša) nazývame bolid.

Meteory je možné pozorovať rôznymi spôsobmi. Najjednoduchšie je pozorovanie voľným okom (vizuálne). Za pár minút môžeme zbadať aj niekoľko meteorov. Slabšie meteory pozorujeme binárnymi ďalekohľadmi (teleskopicky). Presnejšie a modernejšie je pozorovanie fotografické a pomocou videotechniky. Meteory je možné pozorovať aj radarom alebo štúdiom zmien signálu vzdialených rozhlasových vysielačov, vyvolaných odrazom od meteorov.

Meteoroidy sú drobné úlomky, ktoré pri zrážke s atmosférou Zeme pozorujeme ako meteory. Tieto telesá obiehajú okolo Slnka. Často vytvárajú zoskupenia, ktoré nazývame meteorické roje a svoj pôvod majú predovšetkým v rozpade komét. Roje sa postupom času rozptyľujú v slnečnej sústave. Naopak, kométy prichádzajúce k Slnku vytvárajú nové roje.

Pozorovanie meteorov je zatiaľ jediný spôsob na mapovanie týchto telies.


MAPA METEORICKÝCH EXPEDÍCIÍ

K jednotlivým expedíciám sa dostanete cez ikony meteorov - podržaním sa zobrazí miesto a dátum konania, kliknutím sa zobrazia informácie o expedícii resp. expedíciách.

mapa Espana Slovakia Slovakia