ZODIAKÁLNE SVETLO (ZODIAK)

Slnečná F-koróna je tvorená prevažne prachovými časticami. Tieto častice vytvárajú súvislý prstenec v rovine ekliptiky, pričom odrážajú a rozptyľujú slnečné svetlo. Vo väčších vzdialenostiach od Slnka sa pre tento svit užíva názov zodiakálne svetlo.

Jedná sa o veľmi subtílny jav, takže k jeho pozorovaniu sú potrebné dokonalé pozorovacie podmienky, čiže veľmi malé resp. žiadne svetelné znečistenie a priezračná atmosféra. V strednej Európe sú takéto podmienky skôr výnimkou a výnimočne pozorované zodiakálne svetlo nie je tak výrazné. Na celej Zemi je pomerne málo ideálnych oblastí - Kanárske a Havajské ostrovy, Tibet, púšť Gobi, Kalahari a predovšetkým čílska Atacama - najsuchšie miesto na Zemi.


MAPA ZODIAKÁLNYCH EXPEDÍCIÍ

K jednotlivým expedíciám sa dostanete cez ikony zodiaku - podržaním sa zobrazí miesto a dátum konania, kliknutím sa zobrazia informácie o expedícii.

mapa Chile Slovakia