SLNEČNÉ ZATMENIA

Slnečné zatmenia sú fenoménom, ktorý púta pozornosť ľudí už pradávna. Pozorovania zatmení prebiehali uz pred naším letopočtom v Číne, Mezopotámii i starom Egypte. Od 7. storočia pred n. l. už Babylónčania vedeli zatmenia predpovedať. Objavili periódu, v ktorej sa jednotlivé zatmenia opakovali. Táto perióda dostala názov Saros.

Mesiac je k Zemi približne 400 krát bližšie ako Slnko, ale je v porovnaní s ním aj asi 400 krát menší. Preto sa nám na oblohe javia Mesiac a Slnko takmer rovnaké, s priemerom približne 0,5°. Uhlový rozmer oboch telies závisí od vzdialenosti od Zeme. U Slnka sa mení menej (31,6' - 32.7'), u Mesiaca je rozdiel väčší (29.3' - 34.1'). Pri úplnom zatmení musí mať Mesiac väčší uhlový rozmer ako Slnko a vtedy ho celý zakryje. Pozorovateľ sa musí nachádzať v tzv. páse totality (oblasť, kde Mesiac vrhá na Zem tieň). Čím bude rozdiel medzi uhlovým rozmerom Mesiaca a Slnka väčší, tým bude úplné zatmenie trvať dlhšiu dobu (maximálne 7,5 minúty). Ak je Mesiac na oblohe menší ako Slnko, neprekryje vonkajšie časti slnečného disku a nastáva prstencové zatmenie Slnka. Zriedkavo sa vyskytne aj hybridné zatmenie, kedy zatmenie začína ako prstencové, postupne prechádza do úplného a opäť do prstencového. Táto situácia vznikne vtedy, ak sa uhlové rozmery Mesiaca a Slnka rovnajú a na typ zatmenia má vplyv už aj zakrivenie Zeme.

Ak je pozorovateľ v oblasti polotieňa, môže pozorovať iba čiastočné zatmenie. Mesiac vtedy prekrýva len časť slnečného disku. Takéto zatmenia sú na danom mieste bežnejšie, lebo oblasť polotieňa na Zemi je výrazne rozsiahlejšia ako pás totality. Aj každému úplnému či prstencovému zatmeniu predchádza najprv zatmenie čiastočné (neplatí to opačne).

Úplné slnečné zatmenia sú jedinečným nebeským divadlom, viditeľným len na pár minút a len z veľmi malej časti zemského povrchu. Profesionálni astronómovia, amatérski hvezdári či lovci slnečnej koróny za ním pravidelne cestujú tisíce kilometrov. Ich cieľom sú predovšetkým odborné pozorovania, spravidla získanie čo najkvalitnejších a najpodrobnejších záberov "čierneho Slnka" a zachytenie štruktúr slnečnej koróny.


Čas do nasledujúcej expedície:

MAPA SLNEČNÝCH EXPEDÍCIÍ

K jednotlivým expedíciám sa dostanete cez ikony slniečka - podržaním sa zobrazí miesto, dátum konania a typ zatmenia, kliknutím sa zobrazia informácie o expedícii.

mapa USA Faroe Chile Argentína Hungary Slovakia Slovakia Turkey Russia China Kenya Kenya

MAPA ÚPLNÝCH, PRSTENCOVÝCH A HYBRIDNÝCH SLNEČNÝCH ZATMENÍ V ROKOCH 2001 - 2020