METEORITICKÉ EXPEDÍCIE

Kamene z neba. Aj takto sa nazývajú pozostatky telies tzv. meteoroidov, ktoré prežili let našou atmosférou ako meteory, aby nakoniec dopadli na zemský povrch ako meteority.


MAPA METEORICKÝCH EXPEDÍCIÍ

K jednotlivým expedíciám sa dostanete cez ikony meteoritov - podržaním sa zobrazí miesto a dátum konania, kliknutím sa zobrazia informácie o expedícii resp. expedíciách.

mapa Chile Slovakia Slovakia Slovakia Slovakia Slovakia Slovakia