TÉMY
Hviezdy a galaxie
Slnečná sústava
Slnko
Planéta Zem
Mesiac
Súhvezdia
História astronómie
Teleskopy a observatóriá
Prístroje a pomôcky
Súradnice a čas
Kozmonautika
Rôzne


Meteorológia

História astronómie
 1. otázka

  Geocentrizmus postavil do stredu vesmíru:

  A) Zem

  B) Mesiac

  C) Slnko

  D) Polárku


 2. otázka

  Ktorá planéta mala pomenovanie Georgium Sidus – Jurajova hviezda?

  A) Pluto

  B) Neptún

  C) Urán

  D) Jupiter


 3. otázka

  Autorom diela „Traktát o kométe“ je slovenský astronóm:

  A) M. Hell

  B) J. Pribicer

  C) V. K. Zenger

  D) F. X. Zach


 4. otázka

  Galileo Galilei svoje pozorovania publikoval v roku 1610 v diele:

  A) Astronomicon

  B) Cosmographia

  C) Hviezdny posol

  D) De meteoris


 5. otázka

  Zákony o pohybe planét sformuloval:

  A) Isaac Newton

  B) Galileo Galilei

  C) Mikuláš Kopernik

  D) Johannes Kepler


 6. Zdroj obrazovej prílohy: NASA, APOD, ESA, ESO, Wiki, archív HBB