TÉMY
Hviezdy a galaxie
Slnečná sústava
Slnko
Planéta Zem
Mesiac
Súhvezdia
História astronómie
Teleskopy a observatóriá
Prístroje a pomôcky
Súradnice a čas
Kozmonautika
Rôzne


Meteorológia

Hviezdy a galaxie
 1. otázka

  Eruptívnu premennú hviezdu, ktorá sa prejavuje náhlym vzplanutím jasnosti o viac než 20 magnitúd nazývame:

  A) červený obor

  B) nova

  C) supernova

  D) pulzar


 2. otázka

  Magellanove mraky predstavujú:

  A) hmloviny

  B) galaxie

  C) hviezdokopy

  D) Jupiterove mraky


 3. otázka

  V ktorom roku bola objavená prvá exoplanéta?

  A) 1956

  B) 1981

  C) 1992

  D) 2001


 4. otázka

  Ako sa nazýva tesná skupina vačšieho počtu hviezd navzájom gravitačne viazaných?

  A) galaxia

  B) hviezdokopa

  C) exoplanéta

  D) superkopa


 5. otázka

  Ktorý hlavný faktor určuje jasnosť hviezdy, farbu, dĺžku jej života a konečnú fázu?

  A) teplota

  B) objem

  C) hmotnosť

  D) veľkosť


 6. otázka

  Objekt SN 1604 je známy ako:

  A) Keplerova supernova

  B) Tychova hviezda

  C) Herschelova galaxia

  D) Messierova hmlovina


 7. otázka

  Ktorá hviezda je k Zemi najbližšia?

  A) Alpha Centauri

  B) Proxima Centauri

  C) Slnko

  D) Polárka


 8. otázka

  Červený objekt na obrázku predstavuje:

  A) extrasolárny systém

  B) hviezdokopu

  C) galaxiu

  D) hmlovinu


 9. otázka

  Objekt NGC 1300 je galaxia:

  A) špirálová s priečkou

  B) šošovková

  C) eliptická

  D) nepravidelná


 10. Zdroj obrazovej prílohy: NASA, APOD, ESA, ESO, Wiki, archív HBB