Meteorický dážď Leoníd

Termín: 14. 11. - 20. 11. 1999

Lokalita: Španielsko - oblasť Almería

Počet účastníkov: 11 (SVK)

Technika: CCD, VHS, SVHS, foto

Doprava: autokar

Generálny sponzor: Tauris, Rimavská Sobota

Sponzori a podporovatelia: Hvezdáreň a planetárium M. Hella v Žiari nad Hronom, Hvezdáreň v Banskej Bystrici, Hvezdáreň v Rimavskej Sobote, Kysucká hvezdáreň, Slovenský zväz astronómov amatérov, súkromný sektor


Program

Leonidy sú spravidla meteorickým rojom s aktivitou v maxime len pár desiatok meteorov. Každých 33 rokov sa ich činnosť zvýši, nakoľko materská kométa 55P/Tempel–Tuttle sa priblíži k Zemi a Slnku.

Prvé záznamy pozorovania tohto roja siahajú na začiatok 10. storočia, avšak za posledné dve storočia boli pozorované mimoriadne počty, priam meteorické dažde Leoníd, predovšetkým v r. 1833, 1866 a 1966.

Na rok 1999 bola predpovedaná opäť zvýšená aktivita, ktorú naznačil už aj vysoký nárast bolidovej aktivity v r. 1998.

Vzhľadom na vývoj počasia v Európe bolo pozorovacie miesto vybraté v oblasti juhovýchodného Španielska, v blízkosti mesta Almería, čo sa ukázalo ako šťastné riešenie, nakoľko expedícia patrila medzi najúspešnejšie na svete.


Mapa

Galéria

Leonidy